• IMIENINY
  • .EDU
  • .PL

Imieniny Krzysztofa

Daty imienin Krzysztofa w ciągu całego roku znajdziesz poniżej. Święto uważane za najważniejsze wyróżnione jest na czerwono, a wybierając konkretną datę możesz sprawdzić kto jeszcze obchodzi imieniny w danym dniu:Opis imienia Krzysztof w przygotowaniu.

Wiersz o Krzysztofie:
"Chodzić z tobą tak było dobrze po utartych, ciągle porzucanych ścieżynach,
plątać się pomiędzy rubasznym chłopstwem, pomiędzy rybakami palącymi ognie w trzcinach;
hucznie było, słodko na dworzyszczu pańskim, na horodyszczu zbójeckiem,
i w wojsku króla wielmożnego dobrze było - gdy się było dzieckiem.
Dziś, kiedy cię spotykam na krzyżowych drogach na krótkim postoju,
nie cieszą mnie twe przygody, lecz krwawi serce od dum twych, twego niepokoju.
Boleję nad twym szukaniem mozolnym, nad służbą twą, nad pokorą przed najnowszym panem...
I chciałabym, i - nie wolno mi prowadzić cię, aż staniemy nad wód rozlewiskiem wezbranym...

Nie wolno... Choć na pewno wiem, że stałby się cud ten sam i że przez deszcz, smagający mnie w takt wichrowego śpiewu,
ujrzałabym, jak - wysoko na ramionach niosący Dzieciątko - krokiem coraz chwiejniejszym idziesz śród zalewu."
Kazimiera Iłłakowiczówna "Portrety imion"
Ciekawi Cię jacy są ludzie noszący inne imiona? Wybierz literę alfabetu i odkryj tajemnice ich charakterów, a w kalendarzu sprawdź kto obchodzi imieniny w wybranym przez Ciebie dniu:
Copyright imieniny.edu.pl   |   Witryna korzysta z plików cookie (więcej >>)   |   Brakuje Twojego imienia?